Your Cart

+48 530 010 229

PN-PT 8:00-16:00

sklep@medyczny.eu

Nowa podstawa kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 28 maja 2021 roku zmieniło podstawę kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego. Na nowych zasadach edukacja potrwa 1,5 roku i będzie realizowana w trybie stacjonarnym bądź dziennym. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Nowa kwalifikacja MED.14.

Kwalifikacja MED.14. oznacza świadczenie usług medyczno- pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Poprzednia kwalifikacja obejmowała wyłącznie świadczenie usług opiekuńczych. Zakres umiejętności i obowiązków opiekuna medycznego został rozszerzony przede wszystkim o czynności medyczne.

Ile trwa nauka zawodu?

Obecnie, od września 2021 roku, w szkołach oferujących kształcenie w kierunku opiekuna medycznego, zajęcia odbywają się w systemie dziennym bądź stacjonarnym. Nauczanie stacjonarne oznacza organizację zajęć w tygodniu, a słuchacze zobowiązani są do obecności na zajęciach dydaktycznych. Zniknęła możliwość nauki w trybie zaocznym.

Od września kształcenie obejmuje 810 godzin teorii, podczas trzech semestrów nauki. Na praktykę przewidziano 210 godzin, w ciągu sześciu tygodni.

Co obejmuje materiał?

Nowe umiejętności absolwentów kierunku opiekun medyczny wiążą się z obszerniejszym zakresem materiału, niż miało to miejsce przed wejściem w życie Rozporządzenia z maja 2021 roku. Po zmianach edukacja obejmuje:

  • bezpieczeństwo i higienę pracy,
  • podstawy opieki (również medycznej) nad osobą chorą i niesamodzielną,
  • planowanie czynności higienicznych, pielęgnacyjnych,
  • organizowanie, wykonywanie czynności higienicznych oraz niektórych czynności związanych z opieką pielęgnacyjną,
  • wykonywanie niektórych czynności wchodzących w zakres opieki medycznej,
  • opiekę nad osobami z demencją,
  • przyłóżkową aktywizację, z elementami gimnastyki osiowo-symetrycznej,
  • język zawodowy.

Materiał obejmuje wiedzę z wielu dziedzin: fizjoterapii, medycyny, pomocy społecznej, socjologii, psychologii, etyki.

Środowisko pracy przyszłych opiekunów medycznych

Po ukończeniu kształcenia absolwent potrafi rozpoznać problemy funkcjonalne osób chorych, niesamodzielnych, będących na różnych etapach choroby i w różnym wieku. Rozpoznaje potrzeby psychospołeczne i biologiczne podopiecznych. Potrafi wykonywać czynności związane z pobieraniem krwi żylnej, włośniczkowej i innego materiału do badań, wykonuje również testy diagnostyczne. Tak szerokie kompetencje przekładają się na możliwości zatrudnienia.

Pierwsi absolwenci, kształcący się na nowych zasadach, wejdą na rynek wiosną 2023 roku. Znajdą zatrudnienie w podmiotach leczniczych oraz w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, takich jak: domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, powiatowe centra pomocy rodzinie, placówki specjalistycznego poradnictwa. Mogą również świadczyć usługi w środowisku domowym.

Osoby, które zdobyły wykształcenie na starych zasadach, mogą pracować w zakresie posiadanych kompetencji. W przyszłości ma być możliwość przejścia szkolenia uzupełniającego.

Źródła:

  1. http://opiekunmedyczny.org/nowa-podstawa-programowa-2/
  2. https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000108701.pdf
Gwarancja Jakości

Wszystkie oferowane przez nas produkty wyróżniają się wysoka jakością i posiadają atesty oraz certyfikaty.

Pomoc w doborze

Jako firma z długoletnim doświadczeniem, doradzimy ci w doborze wyposażenia z naszego sklepu medycznego.

Szybka dostawa

Większość zamówień realizujemy z dnia na dzień by dać państwu możliwość szybkiego dostosowania pracowni do wymogów oświatowych.

Wishlist 0
Continue Shopping